Sikker økonomi
- Vi må ha en god og sunn driftsøkonomi for å kunne gi regionen et godt kinotilbud, sier Tomren. Hun mener overtagelsen av kinokiosken sikrer tryggere økonomi, og at dette bidrar til at verdiene som genereres i forbindelse med kinobesøk forblir hos kinoen og dermed kommer publikum til gode gjennom investeringer og forbedringer. Tomren tror også det vil være positivt for arbeidsmiljøet ved kinoen at alle som jobber ved kinoen er ansatt under samme ledelse.

Overdragelsen er allerede vedtatt politisk, som en forutsetning i saken om utbygging av Lillehammer kino.