Gruppe 1: 3.-5.klasse, mandager 16.10 - 17.10
Gruppe 2: 6.-10.klasse, mandager 17.20 - 18.50
Gruppe 3: 8.kl.-t.o.m. videregående onsdager 17.00-19.00

I gruppe 1 er leken sentral. Lek er en viktig del av opplæringen, særlig med tanke på å skape trygghet, samhold og glede i gruppa. Samtidig forventes det at elevene skjønner at disiplin trengs for at gruppa skal kunne fungere sammen.

 
I gruppe 2 er også leken sentral. I tillegg til gruppedisiplin, forventes det at eleven er engasjert og kan få enkle hjemmeoppgaver som skal arbeides med. På samme måte som at musikkelever øver hjemme er dette en forutsetning også for teater-elever som vil bli bedre i teaterfaget.
 

I gruppe 3 Ungdomsgruppe fra 8.klasse t.o.m. videregående. 

 I alle 3 gruppene, skal elevene delta i lek og gruppeøvelser, samt motta individuell instruksjon. Alt dette danner grunnlaget for små eller store forestillinger foran publikum. Størrelsen på forestillingene avhenger av elevenes alder, gruppesammensetning, erfaring og egen innsats.

 
Vår teaterlærer er
Eline Holbø Wendelbo