Teater

Lillehammer kulturskoles teatertilbud gir elevene god innføring i teater-kunstens mange muligheter. Tilbudet lærer elevene å kunne uttrykke seg på en scene med ord, bevegelse og tilstedeværelse. Det arbeides med ferdigskrevne manus, dikt og eventyr, men også med selvskrevne tekster. Kollektiv lek, teaterøvelser, stemmebruk og improvisasjon legger grunnlaget for det individuelle arbeidet. Forestillinger for et publikum er naturlige mål i undervisningen.

Nytt fra høsten 2016 er en egen ungdomsgruppe som skal delta på DUS (De Unges Scene), se mer under.

 

teater1
DSC_0072
DSC_0080
DSC_0118
DSC_0451
DSC_0456
DSC_0511
DSC03970
12193851_1059211150779747_662620049898310837_n
12196159_1059209830779879_2918515146776392346_n
DSC_0543
DSC_0011
DSC_0532
DSC_0716
DSC_0689


Gruppe 1: 3.-5.klasse, mandager 16.10 - 17.10
Gruppe 2: 6.-10.klasse, mandager 17.20 - 18.50
Gruppe 3: 8.kl.-t.o.m. videregående onsdager 17.00-19.00

I gruppe 1 er leken sentral. Lek er en viktig del av opplæringen, særlig med tanke på å skape trygghet, samhold og glede i gruppa. Samtidig forventes det at elevene skjønner at disiplin trengs for at gruppa skal kunne fungere sammen.

 
I gruppe 2 er også leken sentral. I tillegg til gruppedisiplin, forventes det at eleven er engasjert og kan få enkle hjemmeoppgaver som skal arbeides med. På samme måte som at musikkelever øver hjemme er dette en forutsetning også for teater-elever som vil bli bedre i teaterfaget.
 

I gruppe 3 Ungdomsgruppe fra 8.klasse t.o.m. videregående. 

 I alle 3 gruppene, skal elevene delta i lek og gruppeøvelser, samt motta individuell instruksjon. Alt dette danner grunnlaget for små eller store forestillinger foran publikum. Størrelsen på forestillingene avhenger av elevenes alder, gruppesammensetning, erfaring og egen innsats.

 
Vår teaterlærer er
Eline Holbø Wendelbo