Vannverk og renseanlegg

Siden er under arbeid.

Avdelingen for vannverk og renseanlegg har ansvaret for drift av Saksumdal og Lillehammer vannverk med tilhørende pumpestasjoner og høydebasseng, og Saksumdal og Lillehammer avløpsenseanlegg med tilhørende pumpestasjoner.

Drift av disse anleggene krever kompetanse innenfor ulike fagområder, eksempelvis mekanikk, rørfag, elektro, automasjon, prosess, kjemi. Avdelingen består i dag av 19 ansatte. Avdelingen har et godt utbygget SD-anlegg (signal- og driftsovervåking). Fra hovedsentralen i Lillehammer renseanlegg har en et høyt utviklet system for driftskontroll og fjernovervåking av alle vann- og avløpsstasjoner.

Interesserte bes gjerne ta kontakt for en omvisning på anlegget.