Terje Næss har flere år bak seg i Lillehammer kommune som skolesjef og rektor. Til stillingen som kommunalsjef var det sju søkere.

Hele den nye toppledelsen i Lillehammer kommune er med dette på plass. Under ledelse av rådmann Christian Fotland finner vi:

- Assisterende rådmann: Tord Buer Olsen
- Kommunalsjef for helse og velferd: Bjørn Lie
- Kommunalsjef for økonomi: Anne Hvattum
- Kommunalsjef for by- og samfunnsutvikling: Lars Rudi
- Kommunalsjef for HR: Sidsel Brath
- Kommunalsjef for kultur, oppvekst og utdanning: Terje Næss.