Print

Tidligstemming

Dersom du vet at du ikke kan avgi din stemme under forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene, kan du fra 3. juli henvende deg på kommunens servicetorg og avtale tid for å avgi stemme ("tidligstemme").

Ordinær forhåndsstemming er fra 10. august til 8. september 2017.