Tiger

Tiger'n på villspor

Et tøynett med blant annet Tiger'n ble etterlatt utenfor rådhuset 1. juli. Tiger'n savner leke- og sovekompisen sin, og er meget tydelig på at han vil bli henta snarest mulig.

Tøynettet med innhold kan hentes på Servicetorget for den som kan beskrive resten av innholdet :)