Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet. Jfr. Helse -og omsorgstjenesteloven kap. 7-3

Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for
* å plassere ansvar for samordning og koordinering av tjenester på individnivå for voksne og barn i utøvende tjenesteområder
* at individuelle planer utarbeides