Tjenesteområde Bofellesskap

Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester

Lillehammer kommune har 9 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne , samt  et ambulant team og en avdeling for barn og unge med spesielle utfordringer. I tillegg er nå Marihøna og Kløverbakkens dagaktiviteter, samt Avlastning tilknyttet tjenesteområdet.  Bofellesskapene er ulike i størrelse og utforming og har, med ett unntak, døgnbemanning.  Alle bofellesskap er lokalisert i , eller i nærheten av sentrum.

VISJON: "Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en god, trygg og aktiv tilværelse".

Hvordan få utført eller motta tjenesten
Søknad om tjeneste søkes skriftlig til Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester i Lillehammer kommune.

Søknaden sendes til
Lillehammer kommune
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer