Illustrasjon

Tilskudd fra Husbanken

Kommunen har mottatt årets bevilgning av tilskudd fra Husbanken.Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Familier med barn er høyt prioritert og tilskuddet er behovsprøvd.
 

Søknadskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg eller du kan søke elektronisk på kommunens internettside.

Søknaden sendes Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.