mvdep_illustrasjon_198x123w

Tilskudd til miljøtiltak

For å stimulere tiltak som kan bedre miljøtilstanden i Norge har Miljøvernmyndighetene laget en rekke tilskuddsordninger rettet mot kommunene, private virksomheter, foreninger og privatpersoner. Miljøverndepartementet har sendt ut rundskriv for å orientere om de tilskuddsordninger som departementet kan tilby i 2013.
Rundskrivet er tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider, se lenke under "Se også".