Rundskrivet er tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider, se lenke under "Se også".