Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal kunne delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte via direktoratets søkeportal.

Søknadsfrist: 2. desember 2016

Kontaktperson: 

Anne Brit Lee

Tlf 61 05 05 70