Aktivitetstilskudd
Støtte til foreningers barme- og ungdomsaktiviteter. Kun kulturformål.
Frist: 5. juni.

Kompensasjon for leie
Kompensasjon for utgifter til leie av kultur- og idrettsanlegg, barne- og ungdomsaktiviteter.
Frist: 30. juni.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.