Tilskuddsportalen[1]

Tilskuddsportalen.no

Lillehammer kommune tilbyr alle lag og foreninger hjemmehørende i Lillehammer tilgang til den nasjonale tilskuddsoversikten Tilskuddsportalen.no.

2016-04-19
Logo KORO

Tilskuddsordning for kunst

URO er en tilskudds- og produksjonsstøtteordning som bidrar til realisering av kunstprosjekter i uterom og i andre åpne offentligheter.

2015-02-05