Illustrasjon

Jord- og flomskredfare:

Tilsyn med vassdrag

Det føres tilsyn ved flere vassdrag i Lillehammer torsdag 17. september utover kvelden og natta. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har sendt ut varsel om jord- og flomskredfare i Lillehammer, og jevn nedbør fram mot klokka 12.00 torsdag har ført til betydelig økning i vannføring. 

Fra klokka 12.00 har det imidlertid kommet mindre nedbør og det er perioder med opphold. Det ventes mer regn fra og med klokka 18.00 torsdag og utover natta til fredag 18. september. Kommunen vil ha særlig oppmerksomhet retta mot Askjellerudbekken, Øyresbekken og bekker som krysser Hovslivegen.

Kommunen oppfordrer ellers huseiere til å holde vannveier åpne, sjekke taknedløp og rister.

NVE har en egen nettside hvor de i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket oppdaterer varsel om flom og jordskred kontinuerlig.