Askjellrudbekken

Tiltaksplan for Askjellrudbekken

Områder langs Askjellrudbekken ble hardt rammet av flom i juli 2014. Lillehammer kommune har høsten 2014 gjennomført en registrering av skader og problempunkter langs vassdraget. Med bakgrunn i dette settes det i gang arbeid med en tiltaksplan for vassdraget.

Tiltaksplanen skal legges til grunn for prosjektering og gjennomføring av tiltak mot flom. Hensikten med tiltaksplanen er å gjøre vurderinger av vassdraget som helhet og å se på ulike løsninger og hvilke som bør prioriteres.

Lillehammer kommune ønsker gjennom prosjektet å ta et overordnet ansvar for å vurdere flomproblematikken i vassdraget og utrede tiltak på tvers av eiendomsgrenser. Selv om kommunen igangsetter arbeidet med en tiltaksplan innebærer ikke dette at kommunen vil gjennomføre sikringstiltak for enhver eiendom langs vassdrgaet. Den enkelte grunneier har et ansvar for å sikre egen eiendom mot skader som følge av flom. Gjennom prosjektet vil det derfor bli gjort avklaringer med grunneiere langs vassdraget. Lillehammer kommune er også grunneier i området og har infrastruktur som har blitt berørt av flom. Av konkrete tiltak vil det blant annet bli sett på hvordan flomproblematikken i tilknytning til kulvert i Blomsterbakken kan løses.

Lillehammer kommune har valgt Norconsult AS til å utarbeide tiltaksplanen og gjennomføre nødvendige vurderinger av vassdraget og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å reduserer risikoen for nye skader. Tiltaksplan vil bli ferdigstilt høsten 2015.

 

Kontakt:
Prosjektleder i Lillehammer kommune:
Anders Breili
Tlf. 610 509 30
E-post: Anders.Breili@Lillehammer.kommune.no