Tjenesteområde Byggesak

Tjenesteområde Byggesak omfatter byggesak, seksjonering og eiendomsskatt. Se menypunktene på venstre side for nærmere informasjon om de enkelte fagområdene.

Generelle henvendelser til byggesaksavdelingen og innsending av saker kan gjøres på e-post: postmottak@lillehammer.kommune.no

Besøksadresse: Storgata 51

Postadresse: Lillehammer kommune, Byggesak, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Telefonnummer: 61 05 05 00

Åpningstider: mandag-fredag kl. 11.30 - 14.30

 

Ansatte på byggesak:

Kjell Arve Bråtesveen - Tjenesteområdeleder

Kari Senderud - Saksbehandler byggesak

Sunniva Langmo - Saksbehandler byggesak

Kenneth Ulen - Saksbehandler byggesak

Erik Ottvik - Saksbehandler byggesak og seksjonering

Tove Saltkjelsvik Gaukerud - Saksbehandler byggesak og seksjonering

Kari Irene Aspelund - Leder prosjekt AJOUR

Marianne Wålen Nørstegård - Saksbehandler Infoland

Anita Bakkestuen - Saksbehandler eiendomsskatt og matrikkel

Kristian Viken - Saksbehandler eiendomsskatt