Kurs i fotografering

Rusrådgiving

Vi tilbyr råd-og veiledningssamtaler som gjelder ulike problemstillinger tilknyttet rus. Dette er et lavterskeltilbud som er en del av et helhetlig tjenestetilbud. Du kan ta kontakt for deg selv eller om du er pårørende.
2017-10-01
gågata

Lavterskeltilbud

Tilbudet er åpent for alle som har eller har hatt en rusmiddelavhengighet. Dette tilbudet kan også benyttes av pårørende og samarbeidende instanser.
2017-10-02
høst

Tjenester uten ventetid

Denne tjenesten blir ofte brukt i akutte situasjoner som for eksempel ved ikke planlagte utskrivelser fra behandling i institusjon. Tjenesten krever ingen henvisning.
2017-10-02
jernbane

Oppfølging etter vedtak

Ordinær inngang til rustjenesten er en søknad til Tildelingsenheten som kartlegger og fatter vedtak.
2017-10-02