Fratredelsestidpunktet er ikke bestemt, og With vil stå i stillingen inntil ny leder er på plass. Hun understreker at det ikke ligger noe dramatikk i avgjørelsen om å fratre.