helsehuset

TO-leder går av

Tjenesteområdeleder ved Lillehammer helsehus, Ingrid G. With, har i dag informert rådmannen i Lillehammer kommune om at hun ønsker å avslutte arbeidet som leder for et av Norges aller største helsehus.

 

 

Fratredelsestidpunktet er ikke bestemt, og With vil stå i stillingen inntil ny leder er på plass. Hun understreker at det ikke ligger noe dramatikk i avgjørelsen om å fratre.