Tjenesteområdet Psykisk helsearbeid og Rusomsorg inviterer til felles Livestreaming på Villa Utsikten. Streamingen starter 08.45-15.30. Villa Utsikten åpner dørene 08.00, og Cafeen på Villa er åpen hele dagen.

Påmelding innen 08. Mai på mail til: Oline.dalen@lillehammer.kommune.no

Toppmøte Pårørende.pdf

 

LIVE-program (pauser, samtaler rundt bordene og lunsj er utelatt)

08.45 – 08.55 Velkommen ved Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Introduksjon av dagens konferansier: Christian Borch

Status og utfordringer på pårørendefeltet: Hvor vil vi og hvordan få det til?

09.10 – 09.30 «Fra pårørendearbeid til pårørendesamarbeid. Samspill med pårørende til beste for brukeren» v/Inger Hagen (Daglig leder v/PIO – Pårørendesenteret i Oslo).

09.30 – 09.50 «Helhetlig hjelp i et familie -og generasjonsperspektiv v/Frid Hansen» (Seniorrådgiver/psykologspesialist, Borgestadklinikken, Blå Kors Sør).

10.05 – 10.25  «Rettighetsløse, ikke håpløse» v/Marius Sjømæling (Generalsekretær, Barn av rusmisbrukere, BAR).

11.20 – 11.30   Oppdatering fra Anne Grethe Erlandsen (Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet).

12.30 – 12.50 «Status og utfordringer på pårørendefeltet. Pårørendeundersøkelsen 2016» v/ Anne-Grethe Terjesen (Nestleder i Pårørendealliansen og medlem i Pårørende innen Psykisk helse, LPP).

Behov for en ny tenkning og tilnærming i tjenestene

12.50 – 13.10 «En familie- og nettverksfokusert praksis» v/Bente M.   Weimand (forsker og leder av forskningsgruppen «Brukeres og pårørendes erfaringer», FoU-avd., psykisk helsevern, Ahus).

Panelsamtale mellom pårørende, brukere, tjenesteyter, forskere og politiker

14.05 – 14.50 Ledet av seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse Eskil Skjeldal.

Anne Schanche Selbekk (forsker, rus, KoRus/Rogaland A-senter) og Bente Hasle (forsker, psykisk helse, Høgskulen i Volda).

Dagfinn Bjørgen (KBT Midt Norge).

Erik Tresse (erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, Diakonhjemmet sykehus, bror, psykisk helse) og Kari Sundby (generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), mor, rus).

Anne-Grethe Skjerve (Bærum DPS, Vestre Viken).

Kari Kjønaas Kjos, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Erfaringer fra kommune

15.00 – 15.20: «Pårørendeprosjektet i Bodø. Status og utfordringer sett med nordnorske briller» v/ Camilla Johansen fra Pårørendeprosjektet i Bodø og Rita K. Klausen, PhD/forsker ved Senter for omsorgsforskning, UiT Norges arktiske universitet.

Veien videre

15.20 -15.30: Veien videre? Hva tar vi med oss fra dette møtet og hvordan arbeider vi videre? v/ stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.