Dette medfører følgende endring:

  • Trafikken envegsreguleres retning nordover fra Lillletorget.
     
  • Systemskifte for syklister (fra g-s veg til sykkelfelt) ved Skurva. Kryssing anlagt i kombinasjon med opphøyd gangfelt for gående. Kjøretøy har skiltet vikeplikt for kryssende syklist.
     
  • Strekningen skiltes med sykkelfelt som angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende og at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder.

Regulert kantparkering på strekningen beholdes som i dag. Tiltaket vil bli fulgt opp med observasjoner og målinger og definert som midlertidig med endelig evaluering etter to år.

Her kan du lese med om prosjektet Sykkelbyen Lillehammer.