Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet, når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes innen 1. desember 2014 til:

Statens vegvesen Region øst
FTU-sekretariatet i Oppland
Postboks 1010
2605 Lillehammer

eller via e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no