Storgata_Tomtegata

Trafikksikkerhetsprisen 2015

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2015 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2015.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet, når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes. Har du et forslag til en god kandidat? Send inn ditt/dine forslag innen 1. desember 2015 til e-post-adressen:

bjorn.vasaasen@vegvesen.no

eller via post:

Statens vegvesen Region øst
FTU- sekretariatet i Oppland
Postboks 1010, 2605 Lillehammer