Ny adkomst ved Hammartun

Trappa ved Hammartun

I løpet av mars/april denne våren starter byggearbeider som skal sørge for ny  gangvegforbindelse mellom Sorgendalsvegen og Hammartun skole i nord-vestre hjørne av skoleområdet. Den verneverdige trappa blir smalnet inn, slik at det nå vil være mulig å ta seg fram uten at en trenger å benytte et eneste trappetrinn. 
 

Løsningen vil gi ny forbindelse fra gang- og sykkelbru over Mesnadalsarmen til Skysstasjonen.
Byggearbeidene inngår som en del av prosjektet "Sykkelbyen Lillehammer" og skal være ferdig i løpet av august. Se skisse til høyre.