Frokostmøte om økt bruk av tre i Lillehammerregionen.

Trebruk kan gi klimagevinst

Frokostseminaret om bruken av tre i bygninger slo godt an. Ca. 40 personer i en mix av arkitekter, planleggere, byggherer, politikere og privatpersoner fra Lillehammerregionen møtte opp i kommunestyresalen i Lillehammer onsdag 12. november. Formålet med seminaret var å kartlegge hvilke konsekvenser valg av byggemateriale har for klimagassutslipp. Kartlegginga viser at en med fordel kan velge tre for samtidig å spare miljøet.

Karin Sjöstrand fra Sweco innledet møtet med et miljøregnskap konkretisert ved planlagt omsorgsbygg i Lillehammer kommune. Stian Berge ved Oppland fylkeskommune, foreleste om valg av byggematerialer og prosjektering av nye bygninger i fylkeskommunal regi.