Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Nyheter og kunngjøringer – Trygghetsalarm ikon

Kartlegging, vurdering og vedtaksfatting av tjenester

Tildeling av tjenester

2017-11-24

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune er ansvarlig for følgende tjenester:
hjemmesykepleie, drift av fem bo-og servicesentre, drift av fire bokollektiv for demente og praktisk bistand. Vi er også ansvarlig for tjenesten til de av våre brukere som har fått tildelt " Brukerstyrt personlig assistanse".

2011-06-21
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08
Tjenesteområde Bofellesskap

Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester

Lillehammer kommune har 9 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne , samt  et ambulant team og en avdeling for barn og unge med spesielle utfordringer. I tillegg er nå Marihøna og Kløverbakkens dagaktiviteter, samt Avlastning tilknyttet tjenesteområdet.  Bofellesskapene er ulike i størrelse og utforming og har, med ett unntak, døgnbemanning.  Alle bofellesskap er lokalisert i , eller i nærheten av sentrum.

VISJON: "Vi skal bidra til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en god, trygg og aktiv tilværelse".

2011-06-08

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes til de som har kort eller langvarig behov for hjelp ved sykdom eller funksjonssvikt. Tjenesten omfatter personlig pleie, ernæring, legemiddelhåndtering og sykepleiefaglige prosedyrer på mange områder. Hjemmesykepleie skal  bidra til at den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv. Hjemmesykepleien bidrar til at innbyggerne i kommunen skal  kunne kan bo hjemme så lenge som mulig.

2011-04-02