Et stort antall trygghetsalarmer i Lillehammer kommune har vært ute av av drift fra og med ettermiddag/kveld torsdag 4. februar.Dette galdt først og fremst trygghetsalarmer for personer som bor i eget hjem. Det ble satt inn ekstra tilsyn med brukerne som også ble bedt om ha telefonen i nærheten inntil feilen ble rettet. Kommunens 420 alarmer administreres teknisk av Alarmsentral Brann Innlandet på Elverum.