Illustrasjon

Trygghetsalarmer i drift igjen

De aller fleste av de 420 trygghetsalarmene er nå i drift igjen (fredag 5. februar klokka 13.00). Alarmsentral Brann Innlandet på Elverum har utbedret feilen, nå gjenstår en siste sjekk av høyst 50 alarmer før systemet kan friskmeldes.

Et stort antall trygghetsalarmer i Lillehammer kommune har vært ute av av drift fra og med ettermiddag/kveld torsdag 4. februar.Dette galdt først og fremst trygghetsalarmer for personer som bor i eget hjem. Det ble satt inn ekstra tilsyn med brukerne som også ble bedt om ha telefonen i nærheten inntil feilen ble rettet. Kommunens 420 alarmer administreres teknisk av Alarmsentral Brann Innlandet på Elverum.