Illustrasjon

Trygghetsalarmer ute av drift

Et stort antall trygghetsalarmer i Lillehammer kommune er ute av drift klokka 12.00 fredag 5. februar. Alarmene har vært mer eller mindre ute av drift siden torsdag 4. februar om ettermiddag /kveld. Dette gjelder først og fremst trygghetsalarmer for personer som bor i eget hjem. Det har blitt satt inn ekstra tilsyn med brukerne som også er blitt bedt om ha telefonen i nærheten inntil feilen er rettet. Kommunens 420 alarmer administreres teknisk av Alarmsentral Brann Innlandet på Elverum som nå jobber hardt for å få alarmene i sikker drift igjen.

Leder for hjemmetjenesten, Christoph Køsling, sier dette er en meget sårbar tjeneste som må fungere. -Personene som er tildelt trygghetsalarmer skal ikke føle seg utrygge ved bruken av dette sikkerhetstiltaket, understreker han. Køsling er i første omgang opptatt av å få alarmene i sikker drift så snart som overhodet mulig, deretter å sikre at dette ikke skjer igjen.