Pengene fra NRKs TV-aksjon 2012 går til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Slagordet for TV-aksjonen 2012 er «Stå opp mot urett» og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen til modige mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten.

Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgripere til ansvar. Se www.blimed.no for mer informasjon.

Dersom du ikke er tilstede eller ikke får telefon kan du gjøre følgende
Gå inn på www.giverstafett.no og registrer deres bidrag. Når dere har bevilget penger og registrert på www.giverstafett så kan dere på samme siden utfordre leverandører, kunder eller andre bedrifter til å gi et bidrag.

At bedriften bidrar på verdens største dugnad kan bygge intern stolthet. Å være med på TV-aksjonen kan gi din bedrift positiv omtale i lokalmedia og være med å bygge intern stolthet. TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. I Oppland er det 26 kommunekomiteer med ca. 250 frivillige som gjør en kjempeinnsats. I flere komiteer er også representanter fra næringslivet representert.

Om motivasjonen ikke er kommet allerede, avslutter vi med å minne om at det er bykamp mellom Hamar og Lillehammer under hovedsendingen på NRK søndag 21. oktober.