Ukjent materiale i Skurva.

Ukjent materiale i Skurva

Lillehammer kommune fikk mandag 30. juni varsel om at et steinlignende materiale skal ha rent ut i Skurvabekken. Kommunen har nå vært på befaring på stedet og det er funnet ganske store mengder av dette i bekken fra nedenfor Fåberggata og fram til utløpet ved Lågen/Mjøsa. 

Enkelte av "flakene" av dette materialet er på flere kvadratmeter. Det vil nå bli undersøkt nærmere hva dette er og hvor det kommer fra.