Enkelte av "flakene" av dette materialet er på flere kvadratmeter. Det vil nå bli undersøkt nærmere hva dette er og hvor det kommer fra.