Sigrid Undsets skrivebord

UNESCO litteraturby

Formannskapet i Lillehammer vedtok tirsdag 18. mars at ordføreren skal fremme søknad om å få Lillehammer opptatt som UNESCO litteraturby.

Lillehammer er en av landets mest betydelige litteraturbyer med blant annet dikterhjemmene til to Nobelprisvinnere, Nordens ledende litteraturfestival, aktive forfattere, litteraturhus, funksjon som friby for forfulgte forfattere, Nansenskolen og HiL.

Å bli UNESCO litteraturby innebærer at Lillehammers litteraturrelaterte miljøer kan bli med i et nettverk med framstående litteraturbyer rundt om i verden. Byen inngår dermed også i UNESCO nettverk av «Creative Cities» som omfatter flere fagfelt. Følgende byer inngår i litteraturbynettverket i dag: Edinburgh, Melbourne, Dublin, Norwich, Reykjavik, Iowa, Krakow.

Kulturby
Forarbeidet startet høsten 2012 etter initiativ fra Lillehammer kommune som del av det strategiske arbeidet for å utvikle kulturbyen Lillehammer. Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene har ledet søknadsarbeidet. I tillegg har Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen, Lillehammer Museum/dikterhjemmene og kommunen vært med i hele prosessen. I siste fase er Lillehammer Kunnskapspark og Visit Lillehammer også trukket med, og det har vært dialog med fylkeskommunen.

Det er ingen medlemsavgift eller spesifikke økonomiske forpliktelser knyttet til å bli en UNESCO litteraturby, men man må delta aktivt i nettverket.