Lillehammer er en av landets mest betydelige litteraturbyer med blant annet dikterhjemmene til to Nobelprisvinnere, Nordens ledende litteraturfestival, aktive forfattere, litteraturhus, funksjon som friby for forfulgte forfattere, Nansenskolen og HiL.

Å bli UNESCO litteraturby innebærer at Lillehammers litteraturrelaterte miljøer kan bli med i et nettverk med framstående litteraturbyer rundt om i verden. Byen inngår dermed også i UNESCO nettverk av «Creative Cities» som omfatter flere fagfelt. Følgende byer inngår i litteraturbynettverket i dag: Edinburgh, Melbourne, Dublin, Norwich, Reykjavik, Iowa, Krakow.

Kulturby
Forarbeidet startet høsten 2012 etter initiativ fra Lillehammer kommune som del av det strategiske arbeidet for å utvikle kulturbyen Lillehammer. Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene har ledet søknadsarbeidet. I tillegg har Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen, Lillehammer Museum/dikterhjemmene og kommunen vært med i hele prosessen. I siste fase er Lillehammer Kunnskapspark og Visit Lillehammer også trukket med, og det har vært dialog med fylkeskommunen.

Det er ingen medlemsavgift eller spesifikke økonomiske forpliktelser knyttet til å bli en UNESCO litteraturby, men man må delta aktivt i nettverket.