Vi gir derfor en utvidet tilskuddsmulighet for foreninger, korps, kor, musikere, dansere og andre som har ønske om å produsere/fremføre noe i løpet av perioden 12-21. februar i Lillehammer. I første omgang kan vi gi støtte til f.eks. ekstra instruktør, dirigent, kostnader rundt fremførelse og andre ting som trengs for at akkurat din organisasjon kan få til å gjøre et innslag og bli en del av Sjoggfest! Det kan søkes om tilskudd inntil kr 5000,- pr innslag.

 

Spørsmål rettes til Bjørn R Jørgensen på tlf 94793533 eller bjorn.jorgensen@lillehammer.kommune.no

 
Enkel og kortfattet beskrivelse (MAKS 1 A4-side, inkludert budsjett/kostnadsoversikt) sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no med emnefelt «SJOGGFEST» og blir behandlet fortløpende.