Det er mulig for enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner å søke om tilskudd, til prosjekter og aktiviteter av ulike slag. Søknadskjema finner du her. (DOC) (PDF) Søknader som ikke bruker søknadsskjemaet blir ikke prioritert.

Hva kan du søke om midler til?
Tiltak, aktiviteter, eller satsinger som involverer ungdom, enten som arrangører, deltagere eller på annet vis. Det er et vilkår for støtte at målgruppen for tiltaket er ungdom mellom 13 og 20 år i Lillehammer. Eksempler på tiltak som kan støttes: LAN, lage magasin/radio, festival, kurs, aktivitetsgrupper, konserter/forestillinger Aktivitet/tiltak skal være rusfritt!

Hva kan du ikke søke om midler til?
Daglig drift av eksisterende aktiviteter. Aktivitet/tiltak som allerede er gjennomført.

Søknadsfrist:
Vår: 1. februar og 1. april
Høst: 1. oktober og 1. desember

Søknader vil behandles på første ungdomsrådsmøte etter søknadsfrist, senest innen ca 6 uker etter fristen. For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Johanna Cederstrøm.