Illustrasjon

Universell utforming i sentrum

Onsdag 19. juni blir det befaring i Lillehammer sentrum for å se om det er lagt til rette for absolutt alle på offentlige og publikumsrettede steder. Det sørger rådet for funksjonehemmede for.

Befaringa er en oppfølging av en tilsvarende befaring høsten 2011, hvor en gjorde en del observasjoner som ikke var i samsvar med kravene til universell utforming. Rådet vil dele seg i 2 grupper med hver sin rute. Av steder som det er aktuelt å se på er bla: Rådhuset, Sigrid Undsetsplass, gågata, NAV, Mesna Senter, Kulturhuset Banken, Legekontorer Nymosvingen, Stortorget, Oppland fylkeskommune, Kino, Tinghuset, Kunstmuseet, Biblioteket, Skysstasjonen, foruten forretninger og serveringssteder i sentrum.