Befaringa er en oppfølging av en tilsvarende befaring høsten 2011, hvor en gjorde en del observasjoner som ikke var i samsvar med kravene til universell utforming. Rådet vil dele seg i 2 grupper med hver sin rute. Av steder som det er aktuelt å se på er bla: Rådhuset, Sigrid Undsetsplass, gågata, NAV, Mesna Senter, Kulturhuset Banken, Legekontorer Nymosvingen, Stortorget, Oppland fylkeskommune, Kino, Tinghuset, Kunstmuseet, Biblioteket, Skysstasjonen, foruten forretninger og serveringssteder i sentrum.