Dette skal bl.a. gjøres ved å bruke resultater som utgangspunkt for refleksjon. Hvordan kan den enkelte skole og lærer utvikle seg og bli bedre?  Antvorskov skole i Slagelse har samarbeidet med Nordahl i flere år. De arbeider etter en analysemodell som Lillehammerskolen skal bruke i årene framover.