I februar 2013 ble det utlyst en plan- og designkonkurranse der fire firmaer har deltatt.

Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at både kinoen og kunstmuseet er signalbygg i byen, og at det bør legges stor vekt på det arkitektoniske uttrykket. Etter rådmannens vurdering vil Lillehammer få tilført et gjennomarbeidet arkitektonisk bygg både på uttrykksform og funksjonalitet som er helt i tråd med tidligere vedtatte kulturplaner. Prosjektene vil både gi styrket kunst- og kulturtilbud og det vil gi et estetisk løft til byrommet.

Fremdriftsplan
Rådmannen har lagt opp til følgende fremdriftsplan dersom politikerne stemmer ja i den videre prosessen:

Bevilgning til forprosjekt i kommunestyret 26.09.2013.
Forprosjektet godkjennes av kommunestyret 30.01.2014.
Byggestart 01.07.2014.
Ferdig museumsbygg 15.04.2015.
Innredning og innflytting 4 uker.
Åpning kunstmuseum 18.05.2015.
Ferdig kinobygg ca. 30.11.2015.