Utbyggingsavdelingen

Siden er under arbeid.

Utbyggingsavdelingens oppgaver er i hovedsak todelt: Dels er det prosjektering av vann- og avløpsanlegg, hvor våre 4 prosjektledere jobber med prosjektplanleggingen og -ledelse.

I tillegg til egne prosjektledere  benytter vi oss av innleide rådgivere og leverandører. Prosjektlederne  er Helén Sundström, Elisabeth Børde, Kari Myrholt Skårset og Pål Rune Ringdal.

En del av ledningsnettet i Lillehammer er gammelt. Utskifting og fornyelse (sanering) av gamle vann- og avløpsledninger er en annen viktig oppgave som utbyggingsavdelingen er ansvarlig for. Dette arbeidet utføres av våre 3 anleggslag, bestående av Geir Berntsen, Ove Stubberudlien, Nils Korsbakken, Eik Dieter Schwarze og Stein Arne Sæterbakken. I tillegg til våre egne ansatte benyttes innleide maskinentreprenører.