Illustrasjon

Vaksinering og smitte

Smittevernstjenesten - Utenlandsvaksine -  Helsetjeneste til flyktninger

2011-04-02
Illustrasjon

Utenlandsvaksinering

Formålet med tjenesten:

  • Forebygge alvorlige og smittsomme sykdommer hos den enkelte reisende.
  • Hindre spredning og import av smittsomme sykdommer.
2011-04-02
Illustrasjon

Smitteverntjenesten

Formålet med tjenesten:

Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre spredning

2011-04-02