Foto: flink fotograf

Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Utvider åpningstida

Tjenesteområdet Psykisk helsearbeid og rusomsorg utvider åpningstida og tjenestetilbudet sitt. Onsdag 4. februar avholdes åpen dag med informasjon om tilbudet. Det blir enkel servering, velkommen!

Her kan du lese mer om programmet denne dagen:

Vil du lese mer om tilbudet, så finner du det her og vi har også en egen facebook-side.