Nedgangen i 2.kvartal har de seneste årene blitt fulgt av en betydelig oppgang i 3.kvartal, og har sammenheng med at en del av studentene melder henholdsvis ut- og innflytting i de to kvartalene.

Ser vi bak tallene var det hele 91 fødsler, noe som er det høyeste antallet fødsler i 2.kvartal siden SSB sin dataserie starter i 1998. Fødselsoverskudd (fødte minus døde) er på 33, et tall som kun var høyere i 2011 de siste 16 årene.

Innvandring og utvandring holder seg på et stabilt lavt nivå, og også innenlandsk innflytting - flytting fra andre kommuner i Norge - ligger på trendnivået. Positivt er det at den innenlandske tilflyttingen i kvartalet var betydelig høyere enn tidligere år.

Den solide befolkningsveksten i Lillehammer kunne likevel ikke måle seg med Gausdal, som hadde en vekst på hele 37. Det er en solid økning for en såpass liten kommune. Den tredje kommunen i Lillehammerregionen, Øyer, hadde en befolkningsnedgang på 5 personer.

Også de tre andre store Mjøskommunene hadde en oppgang i folketallet i kvartalet. Størst vekst hadde Hamar med 119 personer, deretter Ringsaker med 64 og Gjøvik, som hadde en befolkningsøknings som var 4 personer lavere enn Lillehammer.