Temasamlinger

Dette er en teoretisk samling for våre frisklivsdeltakere. Det blir gjennomgått ulike tema knyttet til våre levevaner. Temasamlingene er noe som blir gjennomført ca en gang per måned i etterkant av aktivitetsgruppe.

temasamlinger vinter-vår 2018.pdf

 

 

Kursbeskrivelser

Bra mat-kurs

Dette er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. Kurset går over fem treff der tema er bra mat i teori og praksis.

Bra mat logo

Snus- og røykeslutt

Vi har tilbud om individuell oppfølging av snus- og røykeslutt. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Se også informasjon om tilbudene slutta.no

Slutta logo

Lærings- og mestringskurs

Målet med et lærings- og mestringskurs er at deltakerne tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å kunne ta beslutninger om egen helse. Dette fører til bedre mestring av hverdagen.