Folkehelsas anbefaling når det gjelder influensavaksinering sesongen 2014/2015;

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke
  • Barn og voksne med diabetes, kronisk luftveisinfeksjon, kronisk hjerte/karsykdom, kronisk lever/nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom, nedsatt infeksjonsforsvar og alle med betydelig fedme.

Et svært lite antall personer kan få en langvarig immunreaksjon med trøtthet etter vaksineringen. Samtidig har tusentalls personer i risikogruppen en stor helsegevinst av å bli vaksinert.

Her kan du lese mer om sesonginfluensaen.