De ordinære valgdagene i Lillehammer kommune er 8. og 9. september. Dersom du er forhindret fra å stemme disse dagene, kan du forhåndsstemme i perioden 12. august til og med 6. september. Dette kan du gjøre på Servicetorget mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen du bor i. Stemmer du i en annen kommune vil forhåndsstemmen bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.

Servicetorget har utvidet stemmetid følgende dager:

                                             - Lørdag 31. august        kl. 10.00 - kl.13.00
                                             - Onsdag 4. september   kl. 09.00 - kl.18.00

Husk å ta med valgkort og ID når du skal stemme.

Forhåndsstemming på institusjoner
Det vil være anledning til å avgi forhåndsstemme for beboere og andre manntallsførte på følgende institusjoner i kommunen:

Forhåndsstemming.PNG

Forhåndsstemme hjemme:
Syke og uføre som ikke kommer seg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan søke kommunen om å få stemme der de oppholder seg. Det holder at man ringer kommunen og ber om å få stemme der man oppholder seg fordi velger er syk eller ufør. Fristen for å søke om dette i Lillehammer er tirsdag 3. september.