valglogo_gull_bokmaal (1)

Valgkort

2017-06-22
valglogo_gull_bokmaal (1)_1024x474

Stemmesteder på valgdagene 10. og 11. september


Lillehammer kommune innfører elektronisk avkryssing i manntall og det er derfor nå åpnet for å gå på hvilket stemmested du selv ønsker, innen kommunen, selv om du får tildelt stemmested på valgkortet.

2017-06-22

Husk legitimasjon!

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.
2017-06-22

Forhåndsstemmesteder og tider

Velgere har mulighet til å avgi forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmegivningen innenriks (inkl. Svalbard og Jan Mayen) foregår i tiden fra 1. juli i valgåret og frem til siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 tirsdag etter valgdagen.

Ordinær forhåndsstemming er i perioden 10. august til og med fredag 8. september.

 

2017-06-22
valglogo_gull_bokmaal (1)

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august og varer til 8. september.

Forhåndsstemming og tidligstemming i Lillehammer

Dersom du vet at du ikke kan avgi din stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagene, kan du fra 3. juli henvende deg på kommunens servicetorg og avtale tid for å avgi stemme ("tidligstemme").
2017-06-22
valglogo_gull_bokmaal (1)

Hvem kan stemme ved stortingsvalg?

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

2017-06-22