Print

Valg 2017

Valgkortene til årets Stortings- og samtingsvalg sendes ut i begynnelsen av august.

Opplysninger på valgkortet om den enkelte velger blir hentet fra manntallet. Valgkortet inneholder også valgstyrets adresse, valglokalets navn, adresse og postadresse, samt åpningstider for valglokalene søndag 10. og mandag 11. september 2017.

Husk å ta med valgkortet og legitimasjon når du skal avgi stemme.
NB! Hvis stemmemottaker ikke kjenner deg MÅ du ha legitimasjon for å stemme!

Har du flyttet etter 30. juni 2017? Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Det samme gjelder dersom du har flyttet til en annen kommune siden forrige valg uten å melde flytting.

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført.

Hvis du ikke har anledning til å avgi stemme der på valgdagen, kan du forhåndsstemme i den kommunen du befinner deg i. Stemmen blir da sendt din hjemkommune. 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.