VA_vannkran_200_150

Vann stenges i sentrum

I perioden 12. til 14. september vil vannet i sentrum sør for Mesnaelva bli avstengt om natta. Vannet kobles av ved midnatt, og skrus på igjen klokka sju om morgenen. Årsaken til den midlertidige stenginga er vedlikeholdsarbeid.
 
 

Alle abonnenter som får vannet stengt bør tappe opp sitt vannforbruk før stenging. Vaskemaskin, oppvaskmaskin eller andre innretninger som har behov for vann må ikke startes de timene vannet er stengt. Etter at arbeidene er avsluttet kan det forekomme luft i ledningene og misfarging av vannet. Vannet anses ikke som helsefarlig selv om det oppstår misfarging, men det bør likevel tappes til vannet klarner.
 
Spørsmål kan på dagtid rettes til tlf: 97 73 71 69
Eller utenom arbeidstid til kommunens vakttlf: 41 56 54 40

Kommunalteknikk og utemiljø,
Vann- og avløp.