Minimumskloreringa er et forebyggende tiltak, og vil vare i ytteligere tre uker.