Det er tatt prøver av drikkevannet og analysene av prøvene viser ingen funn. Klorering varer i 3 uker, da blir det ny vurdering.