Vannglass

Vannet kloreres

Lillehammer kommmune velger å klorere drikkevannet til kommunens innbyggere fra og med fredag 24. mai. Vi understreker at vannet er rent og trygt, men kommunen velger likevel å klorere vannet som et rent forebyggende tiltak. Målet er å sikre at kvaliteten på drikkevannet opprettholdes under flommen.

 

Det er tatt prøver av drikkevannet og analysene av prøvene viser ingen funn. Klorering varer i 3 uker, da blir det ny vurdering.