Det kan forekomme misfarget vann rett etter slike arbeider. Blir det misfarget vann anbefales det å tappe kaldt vann så nært vanninntaket som mulig. Arbeidet vil for det meste foregå på natt. Berørte husstander varsles også med sms i forkant av rengjøring. Eventuelle spørsmål rettes til driftsavdelingen på vann og avløp.