Kommunen følger til enhver tid de anbefalinger som blir gitt. Her kan du lese mer om prognosene framover:

NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat

GLB Glommens og Laagens Brukseierforening