Lillehammer_sommerbilde_ Lysgårdsbakken

Vannstanden i Lillehammer

Vannstanden i Mjøsa forventes fortsatt å stige og Lillehammer kommune følger nøye med vannstand og vannføring. Kommunen er i beredskap både når det gjelder veg, vann og avløp og har jevn kontakt med alle aktuelle instanser.

Kommunen følger til enhver tid de anbefalinger som blir gitt. Her kan du lese mer om prognosene framover:

NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat

GLB Glommens og Laagens Brukseierforening