Illustrasjon

Svarfrist 10. mai:

Vedlikehold av Pilgrimsleden

Er din forening interessert i å vedlikeholde Pilegrimsleden gjennom Lillehammer? Dette er er en honorert dugnad som kan utføres av foreninger.

Interesserte bes kontakte Lillehammer kommune, Kultur og fritid, tlf. 61 05 05 00 innen 10. mai.